مشاوره تحصیلی

جاوید انرژی با در اختیار داشتن نیروهای متخصص علمی، شما را در انجام پروژه‌ها، پایان‌نامه، تهیه پروپزال، تهیه پرزنت بصورت پاورپویت یا Multimedia، انتخاب نرم‌افزار و غیره یاری می‌نماید. جاوید انرژی با تسط بر تعداد بیشماری نرم‌افزار تخصصی در رشته‌های مکانیک، معماری، انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و عمران در کنار دانش علمی و فعالیت‌های پژوهشی خود، خدمات مشاوره تحصیلی بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار خواهد داد.

جاوید انرژی شما را در هیچکدام از مراحل تحصیلی تنها نمی‌گذارد! در صورت نیاز دروسی که در آنها دچار مشکل هستید، به شما آموزش داده می‌شود، در انجام پروژه‌های دانشجویی به شما کمک می‌شود، در انتخاب موضوع پایانامه و تهیه پروپوزال به شما مشورت داده می‌شود، در انتخاب نرم‌افزارهای مورد نیاز شما را یاری کرده و در انتها در تمامی مراحل انجام پایانامه در کنار شما خواهیم بود!

 مشاوره پروژه و پایان نامه

ایران را با انرژی پایدار بسازیم

ایران و انرژی پایدارامروزه توسعه هر کشوری وابسته به استفاده صحیح از منابع انرژی فسیلی و جایگزین کردن آن با منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدار است. بکوشیم ایرانی پایدار بسازیم ...

با ما در تماس باشید

نظر کاربران

  • آموزش در جاوید انرژی بر مبنای فراگیری مجموعه‌ای از مهارت‌هایی است که کارآموز را آماده انجام فعالیتی واقعی در ساختار کاری کشور می‌نماید.
  • طراحی و اجرای سیستم‌های انرژی در جاوید انرژی بر مبنای استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی‌های تجدیدپذیر و کنترل مصرف در سیستم‌های سنتی است.
  • مشاوره در انجام پروژه و پایان‌نامه‌های دانشجویی، امکان انتقال دانش کسب شده در زمینه معماری و سیستم‌های انرژی را به دانشجویان عزیز مهیا می‌سازد.
  • 1
  • 2
  • 3