تحقیق و توسعه

به منظور اطلاع از جهت‌گيري و اهداف روندهای تحقيقاتي و فناوری در حوزه انرژي در جهان، شناخت بازيگران اصلي در توسعه فناوري‌های انرژی، بررسي و اطلاع از ضرورت و اهميت انواع فناوري‌ها برای كشور و درجه اهميت آنها، شناخت روش دستيابي به اين فناوری‌ها، شناخت توانمندي‌هايی كه براي دستيابی به اين فناوری‌ها در كشور وجود دارد، آگاهي در مورد ايجاد حلقه‌های اتصال با بازيگران جهاني در زمينه توسعه فناوری‌ها، ارزيابي صحيحی از بازار هر يك از اين فناوری‌ها، اقتصادی كردن و تجاری كردن هر يك از اين فناوری‌ها (Business Plan)، فعال كردن هر يك از اين فناوری‌ها در كشور، اطلاع از نيازهاي آينده صنعت انرژی، آگاهي از تعريف فناوری‌های مورد نياز براي پاسخگويی به اين نيازها و همچنين اطلاع از نحوه برنامه ريزی و شروع اين فناوری‌ها و تثبيت نقش خود به عنوان پيشرو در اين عرصه، شناخت دقيق از نقش دولت، دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتی، تأمين كنندگان مالی، مؤسسات صنعتی و مشتريان در هر يك از اين فناوريی‌ها ، برنامه ریزی برای توسعه هر يك از اين فناوريی‌ها از اهداف تشکیل این بخش می باشد.

تحقیق و توسعه - R&D

اساس فعاليتهای تحقیقاتی جاوید انرژی روي تحقيقات در زمينه منابع انرژيهای نو و تجدیدپذیر، ساختمان‌های با مصرف صفر و نزدیک به صفر، آلاينده‌های محيط زيست و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی، متمركز شده است. در اين بخش طرحهاي متعدد تحقيقاتي به منظور بهينه سازي مصرف و تولید انرژي و جايگزين نمودن منابع انرژي تجديد پذير (انرژي خورشيدي و باد و … ) به جاي منابع سوختهای فسيلي و غیر قابل تجدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ایران را با انرژی پایدار بسازیم

ایران و انرژی پایدارامروزه توسعه هر کشوری وابسته به استفاده صحیح از منابع انرژی فسیلی و جایگزین کردن آن با منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدار است. بکوشیم ایرانی پایدار بسازیم ...

با ما در تماس باشید

نظر کاربران

  • آموزش در جاوید انرژی بر مبنای فراگیری مجموعه‌ای از مهارت‌هایی است که کارآموز را آماده انجام فعالیتی واقعی در ساختار کاری کشور می‌نماید.
  • طراحی و اجرای سیستم‌های انرژی در جاوید انرژی بر مبنای استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی‌های تجدیدپذیر و کنترل مصرف در سیستم‌های سنتی است.
  • مشاوره در انجام پروژه و پایان‌نامه‌های دانشجویی، امکان انتقال دانش کسب شده در زمینه معماری و سیستم‌های انرژی را به دانشجویان عزیز مهیا می‌سازد.
  • 1
  • 2
  • 3