پروژه‌ها

تیم جاوید انرژی در پروژه‌های خدمات انرژی متعددی حضور داشته و پروژه‌های مختلفی را نیز در دست اجرا دارد. عمده پروژه‌های خدمات انرژی برای سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان بهره‌وری انرژی، شهرداری تهران، شرکت نفت و شرکت گاز انجام شده و هدف اصلی در آنها ممیزی و بهینه‌سازی مصرف انرژی بوده است.

پروژه های انجام شده

تیم جاوید انرژی تمرکزی ویژه نیز بر پروژه‌های تحقیقاتی داشته و در این راستا نیز با سازمان‌هایی چون سازمان بهره‌وری انرژی ایران و سازمان انرژی‌های نو ایران همکاری می‌نماید. طراحی یک نمونه ساختمان انرژی صفر برای مجموعه سابا، نمونه‌ای از پروژه‌های پژوهشی جاوید انرژی بوده است.

نمونه‌هایی از پروژه‌هایی که تیم جاوید انرژی در کنار شرکت خبرگان بهینه‌ساز حضور و همکاری داشته در جدول زیر آورده شده است.

پروژه های ممیزی انرژی بهینه سازی انرژی ساختمان انرژی صفر

ایران را با انرژی پایدار بسازیم

ایران و انرژی پایدارامروزه توسعه هر کشوری وابسته به استفاده صحیح از منابع انرژی فسیلی و جایگزین کردن آن با منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدار است. بکوشیم ایرانی پایدار بسازیم ...

با ما در تماس باشید

نظر کاربران

  • آموزش در جاوید انرژی بر مبنای فراگیری مجموعه‌ای از مهارت‌هایی است که کارآموز را آماده انجام فعالیتی واقعی در ساختار کاری کشور می‌نماید.
  • طراحی و اجرای سیستم‌های انرژی در جاوید انرژی بر مبنای استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی‌های تجدیدپذیر و کنترل مصرف در سیستم‌های سنتی است.
  • مشاوره در انجام پروژه و پایان‌نامه‌های دانشجویی، امکان انتقال دانش کسب شده در زمینه معماری و سیستم‌های انرژی را به دانشجویان عزیز مهیا می‌سازد.
  • 1
  • 2
  • 3